Literatura și cultura finlandeză. O perspectivă românească.

Literatura si cultura finlandeza - Paul Nanu b Literatura și cultura finlandeză, deși au fost receptate de-a lungul timpului de către critica românească, nu au constitutuit până acum obiectul unui volum consistent, de sinteză. Prezență „exotică” pentru români, Finlanda și cultura ei reprezintă mai mult decât o simplă paradigmă scandinavă. Prezentul volum constituie o primă încercare românească de inventariere a surselor de receptare ale culturii finlandeze în general, răspunzând unor întrebări precum: „Ce știu, și ce ar trebui să știe, românii despre Finlanda?”, „Care sunt reperele demne de consemnat ale culturii finlandeze?”, „În ce măsură există contacte, afinități sau fricțiuni între cele două culturi?”.

Paul NANU, Literatura și cultura finlandeză. O perspectivă românească. Prefață de Mircea Popa, Editura Institutului European, Iași, 2015.
280 p., ISBN 978-606-24-0102-3
Volum publicat cu sprijinul Ambasadei Finlandei la București